Voorbereidend lezen

Binnen het begeleidingstraject voorbereidend lezen krijgen de leerkrachten kennis en vaardigheden over het vormgeven van goed voorbereidend lezen. De onderdelen die aan bod komen zijn thematisch werken, luisteren naar prentenboeken, creatief schrijven (motiverende lees- en schrijfactiviteiten in een functionele context), foneembewustzijn, letters en leeshandeling en het inzetten van de interventies bij taalzwakke kinderen.

Doel

Leerkrachten krijgen meer kennis en worden vaardiger om kinderen een goede leesstart in groep 3 te laten maken.