QuickScan

Het doel van de QuickScan is een nulmeting van het leesonderwijs waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden genoemd. Op schoolniveau vullen alle medewerkers een vragenlijst in over het huidige leesonderwijs (taalbeleid, leerkrachtgedrag, boekencollectie, monitoren, aantal zwakke lezers, aantal dyslexieverklaringen). Als alle gegevens binnen zijn, zullen de belangrijkste punten besproken worden met de IB'er en/of directeur. De uitkomst kan voor de school aanleiding zijn om een verbetertraject bij Hart voor leesonderwijs te volgen. 

Als er gekozen wordt voor een traject dan is de QuickScan GRATIS!