Leesinterventies

Ernstige problemen met lezen en spellen, die al dan niet dyslexie genoemd worden, kennen in alle gevallen meerdere verklaringen. Deze problemen worden niet alleen veroorzaakt door aanleg, maar ook altijd in belangrijke mate door de wijze waarop lezen en spellen worden aangeleerd en gestimuleerd in het onderwijs. Dat in de behandeling van ernstige leerproblemen/dyslexie de rol van het onderwijs misschien wel groter is dan die van dyslexie-instituten. Leerkrachten die leesvermijding weten te voorkomen en leerlingen weten te stimuleren tot veel en geëngageerd lezen vormen een belangrijke beschermende factor tegen ernstige leesproblemen/dyslexie (Bus, 2005; Eklund, Torppa, & Lyttinen, 2013). Leerkrachten kunnen bovendien, in tegenstelling tot dyslexie-instituten, profiteren van de kracht van frequentie. Zij zien hun leerlingen 4,5 dag per week. In die 4,5 dag zijn goede leesleerkrachten uitstekend in staat om leesvermijding te voorkomen, lezen en leesmotivatie te ondersteunen en bij te dragen aan een positief zelfbeeld op het vlak van lezen. 

Bijeenkomst 1

  • Leesinterventies

  • Interventieprogramma's 

  • Het 3 lagenmodel

  • Bedreigende en beschermende factoren 

  • Leerkrachtvaardigheden

  • Klassenmanagement 

Bijeenkomst 2

  • Analyseren leesproblemen op groepsniveau

  • Analyseren leesproblemen op kindniveau

  • Interventieplan maken om leesproblemen te voorkomen

Observatie + nagesprek met de leerkracht/intern begeleider