Geïntegreerd begrijpend- en technisch leesonderwijs

Goed onderwijs in leesbegrip staat of valt met het lezen van boeken (fictie en verhalende non-fictie). Zonder dat er frequent wordt gelezen (minimaal 25 boeken per jaar), zal het leesbegrip van leerlingen niet verbeteren. Daarnaast is voor goed onderwijs in leesbegrip nodig dat leerlingen (ondersteund) actuele rijke teksten lezen die inhoudelijk complex en interessant zijn. Het lezen van en denken over die teksten leidt behalve tot leesbegrip ook tot woordenschatontwikkeling. Immers, het grootste deel van hun woordenschat verwerven leerlingen door het lezen van teksten (zie o.m. Didau, 2016).

Dit traject begint met het traject Vloeiend lezen.

 

Bijeenkomst 1

 • Wat zijn de uitgangspunten van goed begrijpend leesonderwijs?

 • Voorlezen

 • Wat zijn rijke teksten?

 • Hoe zien tekstlessen eruit?

 • Hoe maak je tekstsets? 

 • Tekstgesprekken

 

Observatie + nagesprek met de intern begeleider/leescoördinator

 

Bijeenkomst 2

 • Leerkrachtvaardigheden

 • Klassenmanagement

 • Scaffolding

 • Boeiende ontwerpopdrachten

 • Kinderliteratuur 

 

Indien er geen startbijeenkomst voor het hele team gevolgd is dan zal dit traject starten met een startbijeenkomst voor de leerkrachten van groep 4 t/m 8.