Voorbereidend leesonderwijs groep 1/2

Leren lezen gaat niet vanzelf. Kinderen hebben er een geletterde omgeving voor nodig. Lezen is namelijk niet ontwikkelingspsychologisch maar cultureel bepaald. Kinderen verschillen in erfelijke aanleg waar het gaat om het leggen van snelle verbindingen tussen klanken en tekens. Leren is afhankelijk van herhaling en kinderen met een verminderde aanleg voor decoderen hebben extra herhaling nodig. Daarom is er sinds jaren internationale consensus over het belang van vroegtijdige aandacht voor foneembewustzijn en klanktekenkoppeling (Snow, Burns & Griffin, 1998; Bosman, 2006). Foneembewustzijn en letterkennis behoren immers tot de belangrijkste voorspellers voor leessucces (Schatschneider, Fletcher, Francis, Carlson & Foorman, 2004). Daarom is het belangrijk om in kleutergroepen een rijke taalomgeving te creëren waarin kleuters worden uitgedaagd tot geletterde activiteiten en tot actief denken binnen brede thema’s waar veel prentenboeken aan kunnen worden gekoppeld.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen in gesprek over het huidige aanbod voorbereidend lezen en kijken we samen welke impulsen er nog toegevoegd kunnen worden om kinderen goed te laten starten in groep 3. We gebruiken hierbij de input vanuit onderzoek ‘wat werkt wel en wat werkt niet’.

 

Bijeenkomst 1

  • Hoe ziet voorbereidend leesonderwijs eruit in groep 1/2?

  • Rijke brede thema’s inzetten

  • De kracht van voorlezen

  • Prentenboeken inzetten in thema’s

  • Hoe ziet een rijke taalomgeving eruit?

  • Hoe ziet voorbereidend leesonderwijs er in groep 1/2 uit?

  • Uitgangspunten van voorbereidend leesonderwijs

 

Bijeenkomst 2

  • Motiverende lees- en schrijfactiviteiten in een functionele context;

  • Letters- en leeshandeling inzetten

  • Welke interventies zet ik in en hoe?

Indien er geen startbijeenkomst voor het hele team gevolgd is dan zal dit traject starten met een startbijeenkomst voor de leerkrachten van groep 1/2.