Vloeiend lezen groep 4 t/m 8

Vloeiend lezen wordt in het traject bereikt door de leerlingen veel boeken te laten lezen geschreven door kinderboekenschrijvers. Deze boeken worden door de kinderen zelf gekozen. Leerkrachten ondersteunen de kinderen bij dit keuzeproces en bij het ontwikkelen van de eigen leesvoorkeur. De aanpak kent drie groepen, de aanvankelijk leesgroep, de hardop leesgroep en de stilleesgroep. In de eerste twee groepen lezen de leerlingen hardop. Zodra het kan (vanaf AVI E4 niveau) gaat een leerling naar de stilleesgroep. De leerkracht voert tijdens het lezen gesprekjes met de leerlingen om er zo achter te komen of het gekozen boek niet te moeilijk is (qua leesniveau en begrip) en of er wellicht een extra interventie nodig is (Houtveen, Brokamp, & Smits, 2012; Houtveen & Brokamp, 2017).

 

Bijeenkomst 1

 • Hoe ziet vloeiend lezen er in groep 4 t/m 8 uit?

 • Uitgangspunten van vloeiend lezen

 • Leerkrachtvaardigheden

 • Klassenmanagement

 • De kracht van voorlezen

 • Minilesjes/boekreclame

 • Het leesgesprek

 

Observatie + nagesprek met de intern begeleider/leescoördinator

 

Bijeenkomst 2

 • Het toetsen van leesvaardigheid

 • Het 3 lagenmodel

 • Interventies inzetten aan de hand van data en observatie

 • Differentiatie bij lezen: wat doen we met de plus en de risico leerlingen?

 • Rijk boekenaanbod

 • Hoe ga ik om met kinderliteratuur?

 • Hoe zet ik boeken in bij de zaakvakken?

Indien er geen startbijeenkomst voor het hele team gevolgd is dan zal dit traject starten met een startbijeenkomst voor de leerkrachten van groep 4 t/m 8.