Extra informatie:

De leerkracht leest

De tool is ontwikkeld voor schoolteams en kan na ontvangst in de mail online ingevuld worden. Leerkrachten waarderen individueel een 14-tal boeken op basis van een samenvatting, een recensie en linkjes over het boek. De waardering van een boek gaat van -lijkt me niet leuk om te lezen- tot -ik wil dit boek lezen-. De reflectieve boeken zijn bijna allemaal bekroond zoals: Lampje van Anna Schaap, De reis van Syntax Bosselman van Arend van Dam en Gips van Anna Woltz. Een mooie samenstelling van goede boeken voor groep 1 tot en met 8. Na het invullen van de tool komen de gegevens bij Hart voor leesonderwijs binnen. Zij inventariseren de uitkomst en bestellen de boeken. De boeken zullen tijdens een teambijeenkomst uitgedeeld worden door Hart voor leesonderwijs. Tijdens deze bijeenkomst zal er ingegaan worden op goed leesonderwijs en welke rol kinderliteratuur daarin speelt. Vervolgens gaan de leerkrachten de boeken lezen en volgt er nog een tweede bijeenkomst waarin ingegaan wordt op ervaringen uitwisselen van boeken, praten over de boeken en over hoe je boeken inzet binnen de leeslessen maar ook bij de zaakvakken. De facturen voor de geleverde diensten en de nieuwe boeken gaan rechtstreeks naar de school.

Het is ook mogelijk om de tool los van de bijeenkomsten in te zetten. Neem daarvoor contact op met Hart voor leesonderwijs.