Leesinterventies

Zwakke lezers, risicolezers en kinderen met dyslexie

Risicolezers en kinderen met dyslexie hebben een speciale begeleiding van de leerkracht nodig. In dit begeleidingstraject analyseren we de problemen op kindniveau en gaan we in op de juiste begeleiding van kinderen met leesproblemen. 

Doel

De leerkracht wordt vaardiger en krijgt meer kennis om kinderen met leesproblemen te kunnen herkennen en een succesvol interventieprogramma te kunnen uitvoeren.

Het aantal risicolezers, kinderen met dyslexie en potentieel laaggeletterden reduceren.