Ieder kind kan leren lezen!

 

Hart voor leesonderwijs gaat ervan uit dat ieder kind kan leren lezen met de juiste aanpak. Versterken van de resultaten, maar ook het tijdig herkennen van ernstige leesproblemen en het vermoeden van dyslexie, vraagt om specialistische kennis en vaardigheden op elke school. Het hebben van actuele kennis, effectieve interventies én de vaardigheid om die om te zetten in een doorgaande lijn in school, garanderen optimale leesresultaten van kinderen. Bekijk de site voor meer informatie over alles wat ik te bieden heb om van elk kind een lezer te maken.

 

Diana de Visser

© 2019 by Hart voor leesonderwijs