Groepsdoorbrekend leesonderwijs

De groepsdoorbrekende aanpak voor leesonderwijs is gericht op het verbeteren van de leesprestaties en bevordert de leesbeleving van leerlingen in het PO, VO en S(B)O. De aanpak gaat ervan uit dat vrijwel alle kinderen vlot kunnen leren lezen, mits ze de juiste aanpak ontvangen en voldoende tijd krijgen. Er wordt binnen de didactiek gewerkt van leestechniek naar leesbegrip en leesbeleving, van hardop naar stillezen, van remediëren naar preventie en vroegtijdig ingrijpen, van leesmethode naar leesdidactiek en van F1 lezen naar F3 lezen. Leerkrachten krijgen binnen dit traject kennis van kinderliteratuur en gaan zelf ook kinderliteratuur lezen.

Doel

De leerkracht wordt vaardig en krijgt kennis over het goed aanbieden van leesonderwijs en kinderliteratuur. 

Gemotiveerde lezers die het feit dat ze geletterd zijn, gebruiken om te leren en gebruiken om te lezen voor hun plezier.