Geïntegreerd begrijpend- en technisch leesonderwijs

Een themagerichte methodiek voor leesbegrip gebaseerd op het lezen rondom interessante onderwerpen. Er wordt gewerkt met boeklessen (technisch leesonderwijs) en tekstlessen (begrijpend leesonderwijs). Technisch lezen en begrijpend lezen worden vanaf groep 5 geïntegreerd en er is ook verbinding met de zaakvakken. Belangrijke onderdelen in het programma zijn: rijk boekenaanbod, vrij lezen, rijke teksten, scaffolding, boek- en tekstgesprekken, boeiende ontwerpopdrachten en kinderliteratuur. Leerkrachten gaan zelf ook kinderliteratuur lezen. 

Doel

De leerkracht wordt vaardig en krijgt kennis over het goed aanbieden van geïntegreerd begrijpend- en technisch leesonderwijs en kinderliteratuur.

Gemotiveerde lezers die het feit dat ze geletterd zijn, gebruiken om te leren en gebruiken om te lezen voor hun plezier.