Werken vanuit leerlijnen in groep 3

De aanpak werken vanuit leerlijnen in groep 3 is gericht op veel aandacht voor de leeshandeling, veel boeken lezen geschreven door kinderboekenschrijvers, herhaald lezen, duolezen, zelfstandig lezen, zelf teksten schrijven en veel voorlezen. Werkboekjes met invuloefeningen en andere activiteiten die niet in het teken staan van het oefenen van de leeshandeling worden niet aangeboden. 

Doel

De leerkracht wordt vaardig en krijgt meer kennis over het goed aanbieden van het aanvankelijk lezen. Leerkrachten weten wat 'echt werkt' in dit proces en wat ze beter achterwege kunnen laten.

Alle kinderen maken een goede leesstart en de aanpak is gericht op zo min mogelijk uitval.